Rezervace

Rezervace je možná emailem : info@antikapartments.cz

nebo na telefonním čísle +420 725 817 991

 

Ubytovací podmínky:

 

 1. Host bude ubytován po předložení platného občanského průkazu. Bez předložení průkazu totožnosti, nebude host ubytován. Průkaz totožnosti mají povinost předložit všechny ubytované osoby.
 2. Osoby nepřihlášené k pobytu a návštěvy, mají do prostor apartmánu vstup zakázán.
 3. Ubytování je možné v den příjezdu od 15:00.
 4. Rezervace v den příjezdu je platná do 19:00, není-li sjednáno jinak.
 5. Host je povinen uhradit stanovenou cenu, dle platného ceníku provozovatele.
 6. Při počátku ubytování přebírá host pokoj i společné prostory bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit provozovateli.
 7. Pokud dojde k poškození pokoje, prostor apartmánu a jeho vybavení, je host povinen škodu uradit v plném rozsahu.
 8. Host nesmí bez souhlasu majitele přemisťovat vybavení a provádět jakékoli zásahy do stavebních a instalačních sítí a jiné.
 9. Host je povinen udržovat pořádek jak v apartmánu, tak v jeho přilehlém okolí.
 10. V době od 22:00 do 7:00 je host povinen dodržovat noční klid.
 11. Host je povinen opustit ubytovací prostory do 11:00 dne odjezdu. V opačném případě je povinen uhradit ubytování za další noc.
 12.  Host je povinen při odchodu z pokoje uzavřít přívod vody, zhasnout světlo, uzamknout dveře pokoje, při příchodu i odchodu uzamknout vchodové dveře apartmánu. Při odhlášení z penzionu musí provozovateli odevzdat klíče od pokoje, apartmánu i budovy.
 13.  V prostorách celé budovy je přísný zákaz kouření.
 14.  V případě nedodržení těchto provozních podmínek, má provozovatel právo ukončit pobyt hosta před dohodnutým dnem odjezdu s tím, že host uhradí poskytnuté služby.

 

Přejeme vám příjemný pobyt.